Unable to load flash node data for node 184.

Нова версия на сайта

Уважаеми потребители!
Намирате се на старата версия на сайта. Ако желаете да преминете към новата версия натиснете www.souchepinci.eu

Училищен вестник

Уважаеми читатели!

Имаме удоволствето да Ви представим първия брой на периодичното издание на нашия училищен вестник.
За достъп до вестника използвайте менюто "Допълнителни връзки"

За електронното обучение

Уважаеми ученици и родители!

Ако имате все още затруднения с ползване на G Suite for Education Google ClassRoom, може да се възползвате от тази презентация.
Какво представлява тази система? Тя е полезна не само за обучението.
Родителите имат уникалната възможност в тази принудителна ваканция да се запознаят с една от най-съвременните форми на организация на бизнеса. Системата G Suite for Business https://gsuite.google.com/solutions/ е предпочитаната форма за комуникация и управление в бизнеса. Ползата от тази криза е, че Вие родители, заедно с вашите деца можете да надградите вашите умения за съвременна онлайн активност и управление на цифровата идентичност.
Горещо Ви препоръчвам да участвате и Вие в някои от уроците на вашите деца. Така ще сте по-близо до тях, ще разберете по-добре техните потребности, както и да надграждаме заедно нашиете компетентности, тъй като всеобщо разбиране е, че съвременният живот изисква Обучение през целия живот.
Поздрави!

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

https://docs.google.com/presentation/d/14aI2d0qTurE8VndLvC_ANpOHmfMJfGSK...

'Вижте още:

Две видеа от TED за електронното обучение

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4259933039&featur...
https://www.youtube.com/watch?v=rYwTA5RA9eU

Налични са субтитри на български език.

souchepinci.eu

 

 

 

Добре дошли в сайта на СУ "Христо Ботев" с. Чепинци!

 
   souchepinci.eu  e  официалният сайт на СУ "Христо Ботев" с. Чепинци .

facebook страница: СУ "Христо Ботев" с.Чепинци
Тук  можете да проследите online  дейностите , които училището извършва в областта на науката,  обучението и възпитанието на учениците.

Бюджет 2022

ПРОЕКТ – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

ПРОЕКТ – „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2021/2022 година СУ „Христо Ботев” с. Чепинци продължава да работи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. В създадената група "Дигитален свят" с ръководител Мухарем Моллов участават 20 ученици от 5 до 7 клас. Заниманията са насочени към развитие на дигиталните умения и компетенции, касаещи: работа с информация, комуникация и сътрудничество, създаване на дигитално съдържание, безопасност в дигитална среда, решаване на проблеми в дигитална среда.
В направлението "Създаване на дигитално съдържание" учениците проявяват голям интерес към програмирането и роботиката.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

Съобщение до родителите

На вниманието на семействата, чиито деца ще бъдат в I или VIII клас през учебната 2021/2022 г.

Съдържание на новината:
На семействата, чиито деца са записани в първи и осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната 2021-2022г. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Средствата са в размер на 300 лева за всеки ученик, записан в първи и осми клас. Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Служебни бележки ще се издават след 01.07.2021г.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev