Посетете сайта за роботика

Вече напълно функционира сайтът за роботика към училището. Можете да го посетите http://www.robotics.souchepinci.eu/

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev