История

    Учебното дело в село Чепинци започва от 1919 год. Първото училище е било открито в сградата на джамийското настоятелство в малка стаичка, жените на офицерите от заставата учели по собствено желание децата за да им дадат първична грамотност.

    Училището официално е открито на 15 септември 1927 год. От учителя Атанас Димитров. От началото на 1929/30 год. е имало общо 54 ученици, броят на учениците расте през 1936 год. е – 111. Започва строежа на училищната сграда през 1937 до 1938 г. Тази сграда просъществува 35 години и се намира на центъра на селото.

    Втората световна война влияе пагубно на образованието, броят на учениците рязко намалява. Мизерията принуждава децата да работят. За първи път през 1940/41год. училището прераства в пълно начално без слети класове. От 1948/49 г. несменяемо до днес училището носи името на поета революционер – Христо  Ботев.

   През пролетта на 1963 г. се прави първата копка за нова училищна сграда, която отваря врати на 13 февруари 1966 г.

   По случай 50-годишния си юбилей, честван 1977 година, училището е наградено с орден ”Кирил и Методий”- ІІ степен.

   През месец октомври 1992 година се открива новата пристройка към училището. Населението на селото нараства и се налага преобразуването на училището в Средно общообразователно през учебната 1998-1999 година.

    Интересът към гимназията в с. Чепинци се засилва, създават се профилирани паралелки, през учебната 2005-2006г. в гимназиален курс има осем паралелки, от които четири профилирани. Това доведе до желание на учениците от близките села да продължат образованието си в нашето училище.

През 2002 г.  училището празнува 75 годишен юбилей, на който присъстваха много бивши и настоящи директори, учители и ученици, дали своя принос за учебното дело в с. Чепинци.

 

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev