Дневен режим

Д Н Е В Е Н Р Е Ж И М
за учебната 2021/2022 година
 Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа
 Организацията на учебния ден е целодневна /1 вариант / за учениците I – VII клас
 Училището е отворено в работните дни от 7.00 ч. до 18.30 ч.
 Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:

I и II клас III и IV клас
1 час 8.00 – 8.35 1 час 8.00 – 8.40
ГМ 8.35 – 8.55 2 час 8.50 – 9.30
2 час 8.55 – 9.30 ГМ 9.30 – 10.00
ГМ 9.30 – 9.55 3 час 10.00 – 10.40
3 час 9.55 – 10.30 4 час 10.50 – 11.30
4 час 10.40 – 11.15 5 час 11.40 – 12.20
5 час 11.25 – 12.00 6 час 12.30 – 13.10

V и XII клас Група ЦДО I и II клас

1 час 8.00 – 8.45 1 час – орг.отдих и ФА - 12.00 – 12.35
2 час 8.55 – 9.40 2 час – орг.отдих и ФА - 12.35 -13.10
ГМ 9.40 – 10.00 3 час – самоподготовка - 13.10 – 13.45
3 час 10.00 – 10.45 4 час - самоподготовка - 14.00 – 14.35
4 час 10.55 – 11.40 5 час – занимание по интереси -14.50 – 15.25
5 час 11.50 – 12.35 6 час- занимание по интереси - 15.40 – 16.15
6 час 12.45 – 13.30
7 час 13.40 – 14.25

Група ЦДО III - IV клас Група ЦДО V - VII клас

1 час – орг.отдих и ФА - 13.10 – 13.50 1 час – орг.отдих и ФА - 13.30 – 14.15
2 час – самоподготовка - 13.50 – 14.30 2 час – самоподготовка – 14.15 – 15.00
3 час- самоподготовка - 14.30 – 15.10 3 час-самоподготовка - 15.10 – 15.55
4 час –самоподготовка - 15.20 – 16.00 4 час – самоподготовка - 16.05 – 16.50
5 час – занимание по интереси- 16.10 – 16.50 5 час –занимание по интереси - 16.50 –
17,35
6 час- занимание по интереси - 16.50 – 17.30 6 час- занимание по интереси - 17.35 –
18,20
Забележка: Самоподготовката за учениците V-VII клас в дните когато имат 7-ми час започва в 14,55ч.
С настоящия дневен режим са запознати членовете на педагогическия колектив на заседание на ПС от Протокол №7 /13.09.2021 г.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev