Съобщение до родителите

На вниманието на семействата, чиито деца ще бъдат в I или VIII клас през учебната 2021/2022 г.

Съдържание на новината:
На семействата, чиито деца са записани в първи и осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната 2021-2022г. Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството. Средствата са в размер на 300 лева за всеки ученик, записан в първи и осми клас. Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Служебни бележки ще се издават след 01.07.2021г.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev