Материално - техническа база

Училището  предлага на учениците кабинети по различни предметни области - Физика, Химия, Математика, Биология , История, два кабинета по Информатика и Информационни технологии, работилници по дървообработване. Училището разполага с мултимедиен кабинет за изнасяне на мултимедийни уроци. За спортната подготовка на учениците са  на разположение комбинирана спортна площадка с изкуствена настилка, напълно обновен футболен стадион,  външни  фитнес-уреди, Училищната сграда е с почти половин вековна експлоатация, но въпрекки дългогодишното ползване е съхранявана на високо ниво, с което впечатлява както гостите, така и специалистите. Основната цел на училищното ръководство е постоянното подобряване на материално- техническата база.
 
 Разгледайте галерията.
Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev