Националната програма за финансиране на занимания по интереси

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2019 - II СРОК

Чудесата на моите ръце - ръководител Елка Малинова
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 10/22/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Лъч - ръководител Евелина Черакчиева
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическо моделиране
Дата на публикуване: 10/22/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Дракони - ръководител Хайри Чаушев
Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10/22/2019,Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Занимателна химия- ръководител Незиха Смаилова
Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Физически, химически и науки за земята
Дата на публикуване: 10/22/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Learning English is fun- ръководител Катя Хутева
Тематична област: Технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 10/22/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Забавна математика- ръководител Юлвие Шерифова Балджиева
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическа логика
Дата на публикуване: 10/23/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Елидже- ръководител Илко Дерменджиев
Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10/23/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

Сръчни ръчички- ръководител Даниела Куцева
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 10/23/2019, Период на провеждане от 2/6/2019 до 6/30/2019

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2019/2020г.

Занимателна химия- Незиха Смаилова
Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Физически, химически и науки за земята
Дата на публикуване: 10/24/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 6/30/2020

Играй с ИТ- ръководител Елка Малинова
Тематична област: Дигитална креативност, Тематична подобласт: Програмиране и роботика
Дата на публикуване: 11/14/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 6/30/2020

Дракони- ръководител Хайри Чаушев
Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 11/15/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 5/31/2020

Забавна математика- ръководител Незиха Смаилова
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическа логика
Дата на публикуване: 11/15/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 6/30/2020

Сръчни ръчички- ръководител Даниела Куцева
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 11/15/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 5/31/2020

Матура по Биология- лесна и успешна- ръководител Даниела Куцева
Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Биологически науки
Дата на публикуване: 11/15/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 5/31/2020

Млад пианист- ръководител Марин Бисеров
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 11/15/2019, Период на провеждане от 10/1/2019 до 5/31/2020

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2020/2021г.

Лъч - ръководител Евелина Черакчиева
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическо моделиране
Дата на публикуване: 10/14/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 6/30/2021

Млад пианист- ръководител Марин Бисеров
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 10/14/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 6/30/2021

Матура по биология- лесна и успешна- ръководител Даниела Куцева
Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Биологически науки
Дата на публикуване: 10/14/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 5/30/2021

Чудесата на моите ръце- ръководител Елка Малинова
Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 10/14/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 6/30/2021

Дракони- ръководител Хайри Чаушев
Тематична област: Спорт, Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10/14/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 6/30/2021

Занимателна математика-ръководител Емине Кайлитска
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическо моделиране
Дата на публикуване: 10/22/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 6/30/2021

Забавна математика- ръководител Даниела Куцева
Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математическо моделиране
Дата на публикуване: 10/22/2020, Предлага се от 10/12/2020 до 6/30/2021

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2021/2022г.

Дракони- ръководител Хайри Чаушев
Тематична област: Спорт, Тематичина подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10/6/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/31/2022

Фантазия- ръководител Юлвие Шерифова-Балджиева
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 10/6/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/31/2022

Млади предприемачи- ръководител Елка Малинова
Тематична област: Технологии, Тематичина подобласт: Предприемачество
Дата на публикуване: 10/6/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/31/2022

Архимед- ръководител Евелина Черакчиева
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическо моделиране
Дата на публикуване: 10/6/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/31/2022

Метроном- ръководител Марин Бисеров
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 10/6/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/31/2022

Пианисти- ръководител Марин Бисеров
Тематична област: Изкуства и култура, Тематичина подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 11/2/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/31/2022

Занимателна математика- ръководител Анета Радулска
Тематична област: Математика, Тематичина подобласт: Математическо моделиране
Дата на публикуване: 10/11/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 5/30/2021

Занимателна химия- ръководител Незиха Смаилова
Тематична област: Природни науки, Тематичина подобласт: Физически, химически и науки за земята
Дата на публикуване: 10/29/2021, Период на провеждане от 10/1/2021 до 6/30/2022

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev