Педагогически персонал

Име, презиме и фамилия

Длъжност/ специалност

класен на

Манчо Фиданов Трампов

Директор

История и цивилизация

 

Даниела Бисерова Куцева

Старши учител

НУП

I клас
Севда Жорова Каукова

Старши учител

НУП

II клас

Юлвие Асанова Шерифова-Балджиева

Старши учител

НУП

III клас

Анета Георгиева Радулска

Старши учител

НУП

IV клас

Наталия Кехайова-Моллова

Учител

Български език и литература

V a клас

Камелия Димитрова Хаджиева

Учител

Математика, Физика и астрономия

V б клас

Валентина Недкова Хаджиева

Старши учител

География и икономика

Философия

VI клас

Асине Ризова Гаджалова

Старши учител

Немски език, Изобразително изкуство

VII клас

Евелина Росенова Черакчиева

Старши учител

Математика

VIII клас

Елка Милкова Малинова

Главен учител

Информатика и ИТ, Технологии и предпиемачество, Предприемачество

IX клас

Даниела Минчева Сувариева

Старши учител

История и цивилизация, Технологии и предприемачество

X клас

Незиха Зейдиева Смаилова

Старши учител

Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата

XI клас

Катя Елемагова Хутева

Старши учител

Английски език

XII клас

Илиана Иванова Милева

Старши учител

Български език и литература

 

Марин Младенов Бисеров

Старши учител

Физическо възпитание и спорт, Музика

 

 

Мариана Руменова Кехайова

Старши учител

Английски език

Мухарем Асанов Моллов

Старши учител

Математика, информатика и ИТ, Технологии и предприемачество

 

Даниела Христова Куцева

Старши учител

Биология и здравно образование, Човекък и природата

Илко Ясенов Дерменджиев

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

 

Хайри Ферхадов Чаушев

Старши учител

Физическо възпитание и спорт

 

Рехиме Мехдиева Хаджиеминова

Учител

Учител ЦОУД група I

 

Рахиме Асанова Трампова

Старши учител

Старши учител ЦОУД група II

 

Хайрие Шукриева Бисерова

Старши учител

Старши учител ЦОУД група III

 

Еминe Ахмедова Кайлитска

Старши учител

Старши учител ЦОУД група IV

Теменужка Асенова Карова

Старши учител

Старши учител ЦОУД група V

 

Зинаида Ясенова Кехайова

Старши учител

Старши учител ЦОУД група VI

 

Светла Зехниева Дорсунска

Старши учител

Страрши учител ЦОУД група VII

 

Минка Демирова Сариева

Старши учител

Старши учител ЦОУД група VIII

 

Емилия Фиданова Саневска

Старши ресурсен учител

 

Валентина Манчева Велиевска

Педагогически съветник

 

 

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev