Съобщение до всички ученици и родители

На 15.02.2021г. се възстановяват присъствените занятия за всички ученици от нашето училище.
Очакваме ви!

Съобщение

На 04.02.2021г. се възстановява присъственото обучение за учениците от 7, 8, 12 клас.

Съобщение

В понеделник и вторник на 01.02 и 02.02 си продължава онлайн обучението за учениците от 5 до 12 клас. В сряда е неучебен ден- междусрочна ваканция.

Съобщение до всички гимназисти

Скъпи гимназисти, дистанционното обучение продължава до петък включително. Моля следете за следващите указания на сайта и страницата на училището.

Важно съобщение

Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап
на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап
на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на
образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата
на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията
на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и
науката.
Учениците от 8 до 12 клас ще използват платформата Google Classroom.
Часовете ще бъдат по седмичното разписание и при спазване на часовото време.

Покана

FB_IMG_1599977189937.jpg

Важно: За спазване на противоепидемичните мерки, трябва да се спазва нужната дистанция. Напомняме на всички, че в сградата на училището ще се влиза с маска. В класната стая ще бъдат допуснати само родителите на първокласниците, спазвайки мерките за безопасност и дистанция.

Относно Covid 19

План прием след 7 клас

От днес 03.07.2020г. до 07.07.2020г. вкл. започва онлайн кандидатстването на учениците от 7 клас за желаното училище, в което ще продължат своето обучение.
В училището е създадена организация в помощ на учениците и които желаят могат да се възползват от услугите ни.
Първото класиране излиза на 13.07.2020г. като от 14.07.2020г. ще започне записването на кандидатите, които са приети
При записването ще ви трябва:
- Свидетелство за завършено основно образование
- Акт за раждане (за тези, които не са учили преди в това училище)
Заповядайте!

План прием 1 клас

Scan_20200514 (3)_0.jpg

Срока за приемане на документи е от 04.06.2020 до 26.06.2020г.

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev