ПОКАНА

ПОКАНА

Съобщение

На 01.05.2018г. (Вторник) ще бъде неучебен ден по- случай Деня на труда.
Приятен празник!

Олимпиади и състезания за 2017/2018г.

Резултати от областните кръгове  на олимпиадите за учебната 2017/2018 учебна година.
Учениците ни и тази година се представиха достойно и заеха първите места в областта.
Браво деца! Всички се гордеем с вашите успехи!

До всички ученици, учители и родители

По заповед на кмета на община Рудозем и поради обилният снеговалеж, дните 27.02, 28.02 и 01.03 се обявяват за неучебни. Очакваме ви на училище отново на 02.03.2018г. (Петък).

ПОКАНА

Откриването на новата 2017/2018 учебна година ще се състои на 15.09.2017г. от 10.00 часа в двора на училището.
ЗАПОВЯДАЙТЕ И СПОДЕЛЕТЕ ТОЗИ МИГ С ВАШИТЕ ДЕЦА И РОДНИНИ!

Изложба

На 01.03.2017г. НЧ „Нов живот-1948-с.Чепинци беше направена изложба на учениците от групите "Арт ателие- Фантазия" и "Чудесата на моите ръце" по проект "ТВОЯТ ЧАС"- „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

 • Целева група по проекта са ученици от I до VIII клас
 • Учители и служители в средищните училища

 
 

Проекти

Реализирани проекти:

 • „Проект за почистване, озеленяване и залесяване на площи” – към МОСВ
 • „Изграждане на спортна площадка” - към CRS
 • „Модернизиране на материалната база в училище” – към МОН
 • „Подкрепа за преодоляване на социална изолация на самотно живеещи хора и лица с увреждания ” – партньори в проект към община Рудозем
 • „Проект по енергийна ефективност” - към МИЕТ
 • „Изграждане на площадка за хокей на трева” - към федерацията по хокей на трева (ФХТ)
 • "Твоят час" - "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене, чрез дейности развиващи спец;ифични знания, умения и компетентности" - финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.
 • “Да опазим природата – необходимо условие за нашето съществуване”
 • НП "Обучение за IT кариера"
 • НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“- с проект "Чиста природа - по добър живот"

Текущи проекти

 • "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната огранизация на учебния процес"
 • "Доставка на продукти по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко""
 • "Образование за утрешния ден"- Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 • „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“-
Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev