"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

  • Целева група по проекта са ученици от I до VIII клас
  • Учители и служители в средищните училища

 
 

Made by MohyMuharem - Designed by MohyMuharem
Technical consult and thanks for Alexander Penev